OBS, medlem på skjutbanan och medlem i Riksjägarna är oberoende av varandra,
men vi uppmuntrar naturligtvis ett medlemsskap i vårt förbund!

Här ansöker du om medlemsskap på Tyrveds skjutbana
Medlemsskapet på skjutbanan, gör att vi får in lite extra investeringskapital av medlemsavgiften.
Dessutom kan vi engagera medlemmar att delta i verksamheten och även skjuta lite billigare.

Då det fortfarande är för få medlemmar som ställer upp som funktionärer på Tyrved, har vi förändrat
prisbilden för att få billigare skytte för arbetande medlemmar. Förhoppningsvis kommer detta att få fler att engagera sig!?
Ett arbetspass är när man är på banan som funktionär en lördag eller onsdag-torsdag kväll.
Man SKA vara på banan senast en halvtimme före öppnande, då kan man även få hjälp och instruktion
för den bana man har ansvar för. Man ansvarar även för sin banas stängning!
Om man står i köket, fixar man mackor, korv och kaffe och sköter försäljningen.

Här är skillnaderna på medlemsskap eller ej:


Arbetande medlem Tyrveds skjutbana
Grönt medlemskort

Medlem arbetat som funktionär föregående år, och gjort minst 3 arbetspass.
Hagelserier 25 kr, älg och viltmålsserier gratis.
Om man INTE arbetat 3 pass under året, blir man ”vanlig” (gul) medlem nästkommande år.

Alltså:
Om man gör sina 3 pass, ligger man kvar här och betalar 500 kr/år i medlemsavgift.

Medlem Tyrveds skjutbana
Gult medlemskort

Medlemmar och arbetande medlem som ej arbetat föregående år.
Helt nya medlemmar 400kr inträdesavgift + 500kr medlemsavgift.
Om man blir ny medlem efter 1 aug. gäller avg. även nästkommande år!
Medlem föregående år 500 kr medlemsavgift
Förväntas göra 3 arbetspass.
Hagelserier för 50 kr, älgserie 15 kr samt 10 kr för tioskottsserie viltmål.
Går upp till arbetande medlem nästkommande år om man gjort 3 arbetspass.

Alltså:
Grupp för nya medlemmar och de som inte gör/gjort 3 arbetspass.
Om man gör minst 3 arbetspass under året, flyttas man upp till arbetande medlem nästa år.

Ej medlem:
Hagelserier 70 kr och älgserie 20 kr samt 10kr för tioskottsserie viltmål.

Alla oavsett grupp (även ej medlem) skjuter för 20 kr/ duvserie och gratis kulbanor med företräde, om man kan/har tid att göra detta under sitt arbetspass.
Arbetsdag räknas som arbetspass, man ibland även tillräkna sig arbetspass vid specialarbete typ el, entreprenad eller andra jobb och lånemaskiner.