Aktuellt

Lördag 6 mars öppnar vi för medlemmar Tyrveds skjutbana.
Ej öppet för allmänheten, endast hagelbanor till snö/tjäle försvunnit. Samma regler som i höstas, paviljong/cafetria stängd inga lånevapen eller jägarexamensskytte.
Öppettider

Lördagar mars-september kl. 10-14
Maj- augusti även onsdag och torsdag kl. 18-21
Skytte kan förekomma på andra tider t.ex. vid jägarexamensprov m.m.
Allt skytte förbjudet när banan är stängd!!

Medlemsskap Tyrveds skjutbana

Tyrved bygger helt på ideel verksamhet. Som medlem skjuter du lite billigare, men förväntas även delta i driften av banan.
Om du gör minst 3 arbetspass per säsong, skjuter du ännu lite billigare

Jägarexamen på Tyrved

Vi har för tillfället inga kurser, men man kan göra både teoretiska och praktiska prov på banan.
Under corona inget skytte på "jägarexamensbanan"


Södertörns jaktvårdsförening

Vi är en förening med snart 60 år på nacken, och tillhör jägarnas Riksförbund som avdelning 02-04 i stockholms distrikt.
All verksamhet sker på ideell basis, och banans skötsel och öppethållande är helt beroende av att medlemmar ställer upp som funktionärer.
Detta gör att ibland kan banor i värsta fall vara stängda om vi inte har någon som kan öppna den banan.
På Tyrved finns viltmålsbana 50 m, Ålgbana 80 m, Skeet, Olympisk trap, Nordisk trap och sporting.
På våren kan viltmål vara stängt tills tjälen går ur vallen. Älganan öppnar i maj.
För jägarexamen har vi även en lerduvebana för raka duvor samt hare ibland på viltmålsbanan.

Stacks Image 19591

Kontakta oss

Mejl eller telefon

Skicka mejl
Banchef Jan Larsson 0720126228