Bli medlem på Tyrveds skjutbana

Medlemsansökan Tyrved
Fyll i nedanstående formulär för att bli medlem på Tyrveds skjutbana.
400 kr inträdesavg.+ 500kr årsavg. = 900kr
Betala sedan till bankgiro 666-53 35 eller i serveringen på skjutbanan.
OBS! Vi skickar ingen avi, du måste själv betala in pengarna.
Medlemskortet kan sedan hämtas ut på skjutbanan.

Om det inte syns någon "skicka"-knapp, har du inte fyllt i alla fält! (Gäller ej nedersta fältet)
OBS, ej sista 4 siffrorna
ifall du kan hjälpa till med något speciellt....