Sökerhet på banan
Skyddsglasögon och hörselskydd SKALL bäras på banan.
Behandla alltid vapnet som vore det laddat!
Tänk på pipans riktning!
Lämna inte vapen utan uppsikt.
Visa att vapnet är oladdat när du rör dig på banan, bryt eller markera på annat sätt.
Ingen vapenrem på vapnet, kan fastna och ställa till för dig eller andra.
Uppträd med sunt förnuft, ingen lek eller tramsande under skytte! Men var glad :-)
Licens på ditt vapen skall medföras.

Kan alla prova på skytte?
Absolut! Vi ser gärna nya ansikten på banan.
Det finns vapen att låna vid varje bana, och någon med behörighet hjälper dig att testa på olika former av skytte.
Man kan INTE låna ett vapen och självständigt gå mellan olika banor!
Finns lånevapen?
Se ovan!
Har ni skytteinstruktörer?
Vi försöker hjälpa jägarexamenselever i första hand, men vi är många skyttar som gärna delar med oss av våra kunskaper.
Det finns för närvarande ingen verksamhet med bokningsbara skytteinstruktörer.
Kan man hyra banan?
Det går bra under öppetsäsongen. Hyr banan för ett företagsevenemang, eller varför inte jaktlaget!?
Ring Janne Larsson, telefon: 0720126228
Skytte utöver öppettid?
Det är absolut förbjudet att utan tillstånd utöva skytte när banan är stängd!
Man kan INTE åka ner och skjuta in eller testa sitt vapen när banan är stängd, och inga funktionärer finns på plats!
Säsongen är om vädret tillåter från mars-september. Hagelbanor och viltmål när snömängden tillåter, och älgbanan från och med maj.
Parkering?
Det finns parkeringar vid paviljongen och på höger sida om vägen vid jägartrapen. Dubbelparkera inte på paviljongplanen!
Vi ser gärna att du utan eget vapen parkerar vid den första parkeringen till höger efter infartsbommen. Det är absolut förbjudet att parkera på vägen!
Medlem på Tyrved?
Från 2015 har vi infört ett oberoende medlemsskap på Tyrveds skjutbana.
Årsavgiften är 500 kr, och inträdesavgift 400 kr.
Sök medlemsskap här

Som medlem på Tyrved, skjuter du lite billigare än icke medlemmar, men du förväntas även delta i drift och skötsel av banan.
Du kan hjälpa till som funktionär och i cafeteria/försäljning, men även med t. ex. gräsklippning,reparationer och underhåll m.m.

Vi hoppas naturligtvis att medlemskapet även ska stärka grupp- och samhörighetskänslan ännu mera i framtiden.

OBS, medlem på skjutbanan och medlem i Riksjägarna är oberoende av varandra,
men vi uppmuntrar naturligtvis ett medlemsskap i vårt förbund!
För medlemskap i Riksjägarna, tar du enklast kontakt med någon i serveringen/ammoförsäljningen!
Trafikhänsyn
Visa hänsyn till vår granne utmed skjutbanevägen!!
Det blir väldigt mycket trafik förbi huset, och speciellt på sommaren kan det damma väldigt mycket.
Sänk hastigheten ordententligt med tanke på både säkerhet, damm och skymd sikt!