Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Stacks Image 3
Måndag 28 augusti, och torsdag 31 augusti genomförs en jaktledarutbildning på Tyrved.
Båda dagarna 18.oo-21.15, kursledare Lars Kuutti.
Platser finns kvar om du är intresserad, ring Lars på 0706513983 för kostnad m.m.

lars.kuutti@tele2.se
0706513983