Vi behöver fler funktionärer till verksamheten, kom ihåg att
allt arbete är ideellt och ingen ”jobbar” på banan!
 • Hagelskytte
 • Kulskytte
 • Jägarexamen
Tab 1
 • Banor
 • Priser
 • Öppettider
Tab 1
På Tyrved finns Olympisk Trap, Skeet, Compac Sporting och Nordisk Trap (Jägartrap)
Vi har även mobila batterikastare som vi kan träna med, eller kombinera med annat skytte för att öka svårighetsgraden och förbättra ditt skytte.
Tab 2
Icke medlem Tyrved
Serie 25 duvor och 25 patroner: 100 kr
Serie 25 duvor: 50 kr
Patroner 25 st stål: 50 kr
Patroner 25 st bly eller kal. 20: 60 kr
Medlem Tyrved
Serie 25 duvor och 25 patroner: 80 kr
Serie 25 duvor: 30 kr
Patroner 25 st stål: 50 kr
Patroner 25 st bly eller kal. 20: 60 kr
Tab 3
Hagelbanorna är öppna lördagar mars-september 10.00-16.30
maj-augusti även onsdag och torsdag 18-21
Tab 2
 • Banor
 • Priser
 • Öppettider
Tab 1
För kulskytte finns en älgbana 80 meter samt viltmålsbana 50m för
i första hand 22 LR och hagelprov jägarexamen.
Tab 2
Icke medlem Tyrved
Älgserie 80m 4 löp : 20 kr
Björnpasset: 50 kr/serie
Viltmål: serie+50 skott =75kr
Ungdom under 18 år betalar endast skotten, 50 kr
Medlem Tyrved
Älgserie 80m 4 löp : 15 kr
Björnpasset: 50 kr/serie
Viltmål: serie+50 skott=60 kr
Ungdom under 18 år betalar endast skotten, 50 kr
Ammunition:
6,5x55 och 308W = 7 kr st. / 30-06 = 8 kr st. / övriga som vi tillhandahåller 10 kr st.
Tab 3
Älgbana 80m: maj-september lördagar 10-16
Maj-augusti även onsdagar 18-21 och björnskytte torsdagar 18-21
Viltmålsbana 50m: mars-september lördagar 10-16. maj-augusti även onsdagar 18-21.
Jägarexamensskytte på hare vissa tider under lördagar! (10-12)
Tab 3
 • Banor
 • Priser
 • Prov
Tab 1
Vi har en speciell hagelbana avsedd för träning med instruktör/handledare.
Träning på hare viltmålsbana: Lördagar 10-12.
Tab 2
Kostnader inför jägarexamen
Med reservation för prisändringar under året
Övningsskyttet på Jägarexamensbanan
1 serie om 25 skott, lerduvor, lån av vapen, instruktör 150 kr

Övningsskytte på älgbanan, klass 1
1 serie om 4 skott inkl ammunition, lån av vapen, instruktör, 60 kr

Övningsskytte hare (viltmålsbanan)
4 skott blyammunition, lån av vapen, instruktör 20 kr

Träningsskytte på viltmålsbanan, klass 2
1 serie om 50 skott, lån av vapen, instruktör 75 kr
Tab 3

JÄGAREXAMEN 2016

För provtagning gäller
Anmälan till Mona Berg 070-725 16 67 senast 1 vecka före provtagningsdatum
Teoretiska prov: efter överenskommelse
Praktiska prov: följande tisdagar 16.00 – 21.00
12 april, 26 april, 10 maj, 24 maj, 7 juni, 21 juni, 5 juli, 9 aug samt 23 aug.
Med reservation att det finns provledare i förhållande till anmälningar samt att det bör vara minst tre provtagare.

Övningsskytte: kan ske på lördagar från mars månad under ordinarie öppettid i mån av tillgång på skjutledare.
Kulskytte: tränar Du bäst på Viltmålsbanan, 50 m. På denna bana tränar Du också markmåls-skytte (hare) med hagelvapen. Kolla med skjutledaren vilka tider som gäller för respektive skytte.
Det finns också möjlighet att träna kulskytte med klass-1 vapen på lördagar i mars och april.
Hagelskytte på lerduvor: tränar Du på Jägarexamensbanan.
För skytte på Viltmålsbanan anmäler Du dig direkt till skjutledaren som har tillgång till vapen och ammunition för både kul- och hagelskyttet.
För skyttet på Jägarexamensbanan går Du till expeditionen för att inköpa hagelammunition och få besked om skjutledare finns på plats.
Har Du frågor om Jägarexamen kontaktar Du Mona Berg 070-725 16 67 (provledar-ansvarig) eller Dennis Becker, (provledare), på älgbanan


Avgifter för jägarexamensprovet
Teoretiskt prov: 250 kr
Hagelgevärsprov: 400 kr
Omprov avståndsbedömning: 100kr
Omprov lerduveskjutning: 100 kr
Omprov markmål: 100 kr
Omprov säker vapenhantering: 400 kr (Helt hagelvapenprov)
Grundprov/kulgevär: 200 kr
Omprov precisionsskjutning: 100 kr
Högviltsprov kulgevär: 200 kr
Tilläggsserie 1: 50 kr
Tilläggsserie 2: 50 kr

Helst kontant betalning
Ammunitionskostnad tillkommer.
Banan är nu stängd för säsongen!
Välkommen åter mars 2017