Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Möte 18 november

Onsdag 18 november kl. 18.00 har vi ett möte på skjutbanan för medlemmar på Tyrveds skjutbana.
Vi diskuterar verksamheten inför 2016, vad som återstår att göra på påbörjade projekt som t.ex. älgboden, förslag och ideér om förändringar, hur få flera funktionärer m.m.
Vi bjuder på korv och fika så att man får lite i magen om man kommer direkt från jobbet.
Comments