Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Klubbmästerskap 2015

Söndag 28 juni korar vi klubbmästaren på Tyrveds skjutbana!
Anmälan 09.00-ca. 09.45, vi börjar skjuta 10.00
Pris 300 kr senior, 200 kr junior.
I priset ingår duvor och ammunition samt förtäring.
Tag med egna skott om du har en ovanlig kl. 1 kaliber!
Vi skjuter Älg, viltmål, sporting, skeet, nordisk trap och olympisk trap.
Comments