Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Snart smäller det!

Lördag 2 mars öppnar vi banan för säsongen igen.
Observera att tills tjälen gått ur skjutvallen, är det inget harskytte eller 22 LR på viltmålsbanan!
Även inskjutningen är stängd tillsvidare. (Liksom stora älgen)
Comments