Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Rabatt på inträde!

Styrelsen har beslutat att den tidigare aviserade inträdesavgiften för nya medlemmar sänks till 400 kr under 2015.
Nya medlemmar efter 1:a mars betalar alltså 400kr inträde och 400 kr årsavgift.
Då vi fortfarande håller på och fixar och renoverar, så känns det motiverat att ligga lite lågt med priset tills verksamheten är fullt upprustad.
Comments

Klara papper

Nu är medlemskorten för 2015 klara! Vi är i skrivande stund 170 medlemmar som betalt, och vi hoppas nå över 200 under våren!?
Man kan få sitt kort på årsmötet på tisdag, eller på skjutbanan när vi öppnat för säsongen.blogEntryTopper
Comments