Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Banan öppen igen!

Vallen2018

Nu är banan öppen igen förutom inskjutningen,
där ännu mer grus ska fyllas på.
Nytt är att banan stänger 14.00 på lördagar, samt att
inga skott får avlossas före 18.00 på onsdag och torsdagskvällar.
blog comments powered by Disqus